פירוש משמיים - פענוח ציורי סלע

 

הצצה מרתקת לפרה-היסטוריה של ישראל....

 

הספר פירוש משמיים ( יהודה רוטבלום ) פותח צוהר  לתרבויות במדבר הנגב דרך פענוח ציורי סלע בהר כרכום. בימי קדם השמיים נתפסו כעולם עליון. הם היו מעונם של האלים, והבריות האמינו שהכוכבים הם נציגיהם. האנשים נשאו עינהם לשמיים במטרה לקרוא ולהבין את הכוכבים, ועמם את כוונות האלים, כאילו היו ספר כתוב. הרעיון של עולם עליון מופיע גם בתנ"ך, לפיו משכנו של אלוהים הוא בשמים, למשל תהילים לג-13: משמים הביט ה', ראה את כל בני האדם. ממכון-שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ. השמיים היו דוגמא ומופת לקיום שפיללו הקדמונים להשתית  על הארץ. ציורי הסלע הם ההשתקפות של תקוותיהם ומשאת נפשם, הם מחוברים לשמיים, ומכאן שם הספר, פירוש משמים הספר מתמצת אוסף של הבנות ומסקנות  שבחלקן הגדול מתבססות על ניתוח של השפעות תרבותיות באזור כאשר הנחת היסוד היא שציורי הסלע  מבטאים אותם.