הרצאות בנושא ציורי סלע בנגב

 

הספר פירוש משמיים ( יהודה רוטבלום )  דן בפענוח ציורי סלע בנגב, מהר כרכום, גדוש בנושאים הקשורים לפרה-היסטוריה של ישראל כפי שהיא מצטיירת מציורי הסלע.  בשונה מהתנ"ך, ציורי הסלע בישראל אינם פרשנות הם ממצא חומרי ועדות ראשונית למחשבת האדם הקדום. ציורי הסלע הם אמנם זרים באופיים לתרבותנו ובמבט ראשון נראים מתנכרים להיסטוריה העשירה של התנ"ך. אך אי אפשר לבטלם ולטעון שהם חלק נפרד מהתרבות בנגב. יתר מכך הם הסיפור היחידי הכתוב כבר מלפני כ 6000 שנה. סיפור שלא נערך על ידי סופרים ומפרשים אלא נכתב ישירות על סלעי המדבר בידי העם. זוהי האמת הפרה-היסטוריה המצוירת של תרבויות האזור שמשיק בסופו  לתהליך של התהוות עם ישראל.

  הרצאות - הר כרכום