מחירון טיולים  

מחירון טיולי  ג'יפים, לאדם, לפי מספר מטיילים בג'יפ - ילדים עד 12  50%

עד 5-6  מטיילים

 עד 3-4  מטיילים  

 עד 2  מטיילים  

 אורך הטיול

  אתרי הנגב

150 ש"ח

לאדם/199 ש"ח

לאדם/250 ש"ח

   שעות 2-3 

199 ש"ח

לאדם/225 ש"ח

לאדם/350 ש"ח

4 שעות

450 ש"ח

לאדם/550 ש"ח

לאדם/700 ש"ח

ימי טיול x 1

  הר כרכום

700 ש"ח

לאדם/1200 ש"ח

לאדם/1500 ש"ח

ימי טיול x 2

      ( לאדם 30 שח + הוצאות      (מינימום 600 שח להרצאה  

הרצאות

  לאדם 90 שח

ארוחות טעימות  סנדוויץ, פרי,  קפה/תה   

ארוחות